The Confidence Code: על נשים, גברים ובטחון עצמי

woman-1044142_1920

איך זה שגברים מרויחים יותר מנשים? איך זה שגברים מקודמים יותר בעבודה מנשים? ואיך זה שכשנשים כבר מצליחות, הן מקשרות את זה ל"מזל" במקום ליכולת? קטי קיי וקלייר שיפמן טוענות בספרן The Confidence Code: The Science and Art of Self‑Assurance שהרבה מזה טמון בבטחון עצמי, או יותר נכון בפער הגדול שבבטחון העצמי ובנכונות להעיז ולקחת סיכונים בין גברים לבין נשים. למעשה, קיי ושיפמן מראות בספר שלהן, באמצעות שלל מחקרים ועבודות שהן מצטטות שבטחון עצמי מושפע מאוד מהגנטיקה שלנו, ויש פער ברור בין גברים לבין נשים.

להמשיך לקרוא